(file) Return to jsoc_build.pl CVS log (file) (dir) Up to [Development] / JSOC / build

Diff for /JSOC/build/jsoc_build.pl between version 1.1 and 1.2

version 1.1, 2008/10/20 21:16:07 version 1.2, 2008/10/27 16:20:33
Line 6  use Data::Dumper;
Line 6  use Data::Dumper;
  
 my($JSOC_DEV) = "jsoc_dev\@sun.stanford.edu"; my($JSOC_DEV) = "jsoc_dev\@sun.stanford.edu";
 # my($JSOC_DEV) = "arta\@sun.stanford.edu"; # for testing purposes # my($JSOC_DEV) = "arta\@sun.stanford.edu"; # for testing purposes
   my($ROOTDIR) = "/tmp/jsoc";
   my($MAKELOG) = "make.log";
  
 $ENV{'CVSROOT'} = ':ext:lws.stanford.edu:/home/cvsuser/cvsroot'; $ENV{'CVSROOT'} = ':ext:lws.stanford.edu:/home/cvsuser/cvsroot';
 $ENV{'CVS_RSH'} = 'rsh'; $ENV{'CVS_RSH'} = 'rsh';
 $ENV{'PATH'} .= ':/usr/local/bin'; $ENV{'PATH'} .= ':/usr/local/bin';
  
 my $cmd = "cd /tmp; rm -rf JSOC; cvs co JSOC; cvs update JSOC; cd JSOC; ./configure";  my $cmd = "cd $ROOTDIR; rm -rf JSOC; cvs co JSOC; cvs update JSOC; cd JSOC; ./configure";
  
 $cmd = join("; ", map { $cmd = join("; ", map {
     $_." 2>&1 1>/dev/null";     $_." 2>&1 1>/dev/null";
 } split("; ", $cmd)); } split("; ", $cmd));
  
 `$cmd; make universe -k >& log`;  `$cmd; make universe -k >& $MAKELOG`;
  
 # `cd /tmp/JSOC; make universe -k >& log`;  # `cd $ROOTDIR/JSOC; make universe -k >& $MAKELOG`;
  
 open FH, "cd /tmp/JSOC; \(tail -n 4 log | grep Error\)  |" || die "Can't open log file: $!\n";  open FH, "cd $ROOTDIR/JSOC; \(tail -n 4 $MAKELOG | grep Error\)  |" || die "Can't open log file: $!\n";
 my @line = <FH>; my @line = <FH>;
 my($oneline); my($oneline);
 my($errmsg) = ""; my($errmsg) = "";
  
 close FH; close FH;
 if (scalar(@line)) { if (scalar(@line)) {
     open FH, "/tmp/JSOC/log";      open FH, "$ROOTDIR/JSOC/$MAKELOG";
     while($oneline = <FH>)     while($oneline = <FH>)
     {     {
         chomp($oneline);         chomp($oneline);
Line 54  if (scalar(@line)) {
Line 56  if (scalar(@line)) {
     close FH;     close FH;
  
 } else { } else {
     my $cmd = "/tmp/JSOC/doc/doxygen/gendox.csh";      my $cmd = "$ROOTDIR/JSOC/doc/doxygen/gendox.csh";
     `chmod +x $cmd`;     `chmod +x $cmd`;
     `$cmd >& /tmp/JSOC/doxygen.log`;      `$cmd >& $ROOTDIR/JSOC/doxygen.log`;
     create_sl();     create_sl();
 } }
  


Legend:
Removed from v.1.1  
changed lines
  Added in v.1.2

Karen Tian
Powered by
ViewCVS 0.9.4