(file) Return to jsoc_build.pl CVS log (file) (dir) Up to [Development] / JSOC / build

Diff for /JSOC/build/jsoc_build.pl between version 1.2 and 1.3

version 1.2, 2008/10/27 16:20:33 version 1.3, 2008/10/27 18:57:08
Line 4  use strict;
Line 4  use strict;
 use warnings; use warnings;
 use Data::Dumper; use Data::Dumper;
  
   my($TESTERR) = "no";
 my($JSOC_DEV) = "jsoc_dev\@sun.stanford.edu"; my($JSOC_DEV) = "jsoc_dev\@sun.stanford.edu";
 # my($JSOC_DEV) = "arta\@sun.stanford.edu"; # for testing purposes # my($JSOC_DEV) = "arta\@sun.stanford.edu"; # for testing purposes
 my($ROOTDIR) = "/tmp/jsoc"; my($ROOTDIR) = "/tmp/jsoc";
 my($MAKELOG) = "make.log"; my($MAKELOG) = "make.log";
   my($ret);
  
 $ENV{'CVSROOT'} = ':ext:lws.stanford.edu:/home/cvsuser/cvsroot';  $ENV{'CVSROOT'} = ':ext:sunroom.stanford.edu:/home/cvsuser/cvsroot';
 $ENV{'CVS_RSH'} = 'rsh';  $ENV{'CVS_RSH'} = 'ssh';
 $ENV{'PATH'} .= ':/usr/local/bin'; $ENV{'PATH'} .= ':/usr/local/bin';
  
 my $cmd = "cd $ROOTDIR; rm -rf JSOC; cvs co JSOC; cvs update JSOC; cd JSOC; ./configure";  if ($TESTERR eq "no")
   {
       if (-e "$ROOTDIR/JSOC")
       {
           `rm -rf "$ROOTDIR/JSOC" 2>&1 1>>/dev/null`;
       }
   
       `mkdir -p "$ROOTDIR/JSOC" 2>&1 1>>/dev/null`;
  
       my $cmd = "cd $ROOTDIR; cvs co JSOC; cvs update JSOC; cd JSOC; ./configure";
 $cmd = join("; ", map { $cmd = join("; ", map {
     $_." 2>&1 1>/dev/null";          $_." 2>&1 1>>$ROOTDIR/JSOC/cmd.log";
 } split("; ", $cmd)); } split("; ", $cmd));
  
 `$cmd; make universe -k >& $MAKELOG`;      $ret = `$cmd; make universe -k >& $ROOTDIR/JSOC/$MAKELOG`;
   }
 # `cd $ROOTDIR/JSOC; make universe -k >& $MAKELOG`;  else
   {
       `cd $ROOTDIR/JSOC; make universe -k >& $MAKELOG`;
   }
  
 open FH, "cd $ROOTDIR/JSOC; \(tail -n 4 $MAKELOG | grep Error\)  |" || die "Can't open log file: $!\n"; open FH, "cd $ROOTDIR/JSOC; \(tail -n 4 $MAKELOG | grep Error\)  |" || die "Can't open log file: $!\n";
 my @line = <FH>; my @line = <FH>;


Legend:
Removed from v.1.2  
changed lines
  Added in v.1.3

Karen Tian
Powered by
ViewCVS 0.9.4