(file) Return to jsoc_build.pl CVS log (file) (dir) Up to [Development] / JSOC / build

Diff for /JSOC/build/jsoc_build.pl between version 1.4 and 1.5

version 1.4, 2008/11/10 16:13:33 version 1.5, 2009/01/09 21:45:27
Line 10  my($JSOC_DEV) = "jsoc_dev\@sun.stanford.
Line 10  my($JSOC_DEV) = "jsoc_dev\@sun.stanford.
 my($ROOTDIR) = "/tmp/jsoc"; my($ROOTDIR) = "/tmp/jsoc";
 my($MAKELOG) = "make.log"; my($MAKELOG) = "make.log";
 my($ret); my($ret);
   my($MAXERRLINES) = 8;
  
 $ENV{'CVSROOT'} = ':ext:sunroom.stanford.edu:/home/cvsuser/cvsroot'; $ENV{'CVSROOT'} = ':ext:sunroom.stanford.edu:/home/cvsuser/cvsroot';
 $ENV{'CVS_RSH'} = 'ssh'; $ENV{'CVS_RSH'} = 'ssh';
Line 39  else
Line 40  else
 open FH, "cd $ROOTDIR/JSOC; \(tail -n 4 $MAKELOG | grep Error\)  |" || die "Can't open log file: $!\n"; open FH, "cd $ROOTDIR/JSOC; \(tail -n 4 $MAKELOG | grep Error\)  |" || die "Can't open log file: $!\n";
 my @line = <FH>; my @line = <FH>;
 my($oneline); my($oneline);
   my($prevline);
 my($errmsg) = ""; my($errmsg) = "";
   my($nerrlines);
   my($date);
  
 close FH; close FH;
 if (scalar(@line)) { if (scalar(@line)) {
       $nerrlines = 0;
       $date = `date`;
       $errmsg = "${errmsg}JSOC Build Failed on ${date}:\n";
       $nerrlines++;
     open FH, "$ROOTDIR/JSOC/$MAKELOG";     open FH, "$ROOTDIR/JSOC/$MAKELOG";
     while($oneline = <FH>)     while($oneline = <FH>)
     {     {
Line 50  if (scalar(@line)) {
Line 58  if (scalar(@line)) {
         if ($oneline =~ /:\s\S*\serror:\s/)         if ($oneline =~ /:\s\S*\serror:\s/)
         {         {
             $errmsg = "${errmsg}${oneline}\n";             $errmsg = "${errmsg}${oneline}\n";
               $nerrlines++;
             $oneline = <FH>;             $oneline = <FH>;
             if ($oneline)             if ($oneline)
             {             {
                $errmsg = "${errmsg}${oneline}\n";                $errmsg = "${errmsg}${oneline}\n";
                  $nerrlines++;
             }             }
             $oneline = <FH>;             $oneline = <FH>;
             if ($oneline)             if ($oneline)
             {             {
                $errmsg = "${errmsg}${oneline}\n";                $errmsg = "${errmsg}${oneline}\n";
                  $nerrlines++;
             }             }
         }         }
           elsif ($oneline =~ /:\s+undefined reference to\s+/)
           {
               $errmsg = "${errmsg}${prevline}\n";
               $errmsg = "${errmsg}${oneline}\n";
               $nerrlines++;
               $nerrlines++;
           }
   
           $prevline = $oneline;
     }     }
     close FH;     close FH;
  
       if ($nerrlines >= $MAXERRLINES)
       {
           $errmsg = "${errmsg}...\n";
       }
   
     open FH, "| /usr/bin/Mail -s \"JSOC build problem\" $JSOC_DEV";     open FH, "| /usr/bin/Mail -s \"JSOC build problem\" $JSOC_DEV";
     print FH $errmsg;     print FH $errmsg;
     close FH;     close FH;


Legend:
Removed from v.1.4  
changed lines
  Added in v.1.5

Karen Tian
Powered by
ViewCVS 0.9.4